Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

Great Saints on July 11 & 12 in the Orthodox Church!...


Icon: The Miracle of St. Euphemia in the 4th Ecumenican Council (from here)
 
Click:
 
Greatmartyr Euphemia the All-praised


St. Olga the Princess of Russia, the Equal of the Apostles

Elder Sophrony Sakharov of Essex († July 11, 1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 ***
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου