Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018

The girl and the Dragon (St Marina the Great Martyr & Wonderworker - July 17)


Please, click:

Three girls of July: The Great Martyrs Saints Kyriaki (Feast Day: July 7), Marina (July 17) & Paraskevi (July 26)

Icon from here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου